Nimi muutunud

Teatame, et seoses teenuste lisandumisega, ei ole meie nimi lastekodu enam korrektne ning alates märtsist 2019.a. on meie uueks nimeks Valga Perekeskus Kurepesa.
Lisaks hooleta jäänud lastele suunatud teenustele (asendushooldusteenus, järelhooldusteenus), osutame teenust ka lastele, et toetada vanemaid tööle naasmisel ja püüame olla toeks erivajadustega lastele (lapsehoiuteenus, tugiisikuteenus).