Meist

Valga Perekeskus Kurepesa on Valga valla hallatav sotsiaalhoolekande asutus, mis osutab lastele, noortele ja lastega peredele erinevaid sotsiaalteenuseid.
Oma töös väärtustame pühendumust ja asjatundlikkust. Pakume lastele turvalist kasvukeskkonda lähtudes nende individuaalsetest vajadustest.
Töötame selle nimel, et lastest kasvaksid täisväärtuslikud ja iseseisvalt toime tulevad ühiskonna liikmed.