Ajalugu

Valga Lastekodu Kurepesa on asutatud 01. jaanuar 2002.a. Valga Linnavalitsuse hallatava asutusena ja sisuliselt on ta Valga Väikelastekodu järglane, sest asutus võttis üle nii lepingud, töötajad, kui ka lapsed.

 

Valga Väikelastekodu asutamise ajaks loetakse 27.detsember 1949.aasta, kui saabusid lastekodusse esimesed lapsed. Lastekodu asus Valgas Aia tn. 10 ning oli loodud 30 kohalisena. Vastu võeti lapsi vanuses 0-3 aastat. Lapsed suunati lastekodusse Tallinnast Tervishoiu Ministeeriumi poolt ning Valga Väikelastekodu oli vabariigis ainuke (Terves vabariigis oli 7 Väikelastekodu ), kuhu suunati täiesti terved lapsed. Kuna hoone oli vana ning sanitaartingimused kehvad, siis leiti lastekodu jaoks sobilikum maja Kuperjanovi tn. 9. Sellel aadressil asus 1904.aastal ehitatud veterinaararsti Moreli eramu koos vastuvõtu ruumidega. Hoone oli riigile müüdud ning asus seal ajutiselt ka sõjakomisarjaat. Hoone on muinsuskaitse all eelkõige oma suurepäraste ning Valgamaal ainulaadsete valgete kahhelkiviahjude kompleksi tõttu. Peale komisarjaadi väljakolimist sai selle hoone 1959. aastal lastekodu.

 

 Lapsed paigutati kahele korrusele kahte rühma ning suurenes ka laste arv – lastekodu muudeti 45 kohaliseks. Alates 1989.aastast püüti rohkem lapsi lapsendada, kuna lapsendamisreeglid muutusid leebemaks (võis lapsendada ka tervisehädadega lapsi nagu allergia, bronhiit jne.) Seoses sellega jäi ruumi üle ning tekkis võimalus lapsi väikelastekodus hoida kauem, kui 3.eluaastani. 1989. aastal suunati edasi teise lastekodusse vanuse tõttu viimased lapsed.

 

 1992.aastal muudeti lastekodu 20 kohaliseks, kuna suuremad lapsed vajavad ka enam ruumi. Samast aastast hakati väikelastekodusse vastu võtma ka puuetega lapsi, rahuldades eelkõige Valga Maakonna vajadusi.

 

 Ajapikku ei rahuldanud ka Kuperjanovi tänava maja enam lastekodu vajadusi, kuna ei vastanud rangetele tervisekaitse nõuetele ning puudus ka võimalus ümber ehitada muinsuskaitse all olevat hoonet. Hakati otsima uusi võimalusi ning leiti, et  Valgas Kungla 12 asuv endine lasteaed peale ümberehitust sobiks selleks suurepäraselt. Võrreldes eelneva hoonega oli siin tunduvalt rohkem ruumi, suur territoorium ning ka koolid asuvad hästi lähedal, kuigi miinuseks on paiknemine turu lähedal.

 

Peale põhjalikke ümberehitusi koliti sisse 24. juulil 2000 aastal. Asutus oli planeeritud 30 kohalisena (ajutiselt majutab kuni 42 last).  Lastekodusse toodi ka seni Kuigatsi Eriinternaat Kooli juures elanud 9 lastekodulast vanuses 15-16 eluaastat.

 Hoone renoveeriti riigi toetusel. Kuna sisu ei vastanud enam ammu Väikelastekodule, sest teenindati nüüd juba lapsi vanuses 0-18 eluaastat, siis otsustati muuta ka asutuse nimi. Seega 31.detsember 2001.aasta lõpetas Valga Väikelastekodu oma tegevuse ja 01. jaanuar 2002.a. alustas tegevust Valga Lastekodu Kurepesa. Loodud asutus võttis üle kõik Väikelastekodu varad, lepingud, personali ja lapsed.