Teenuste hinnakiri

 • Asendushooldusteenuse osutamisel asenduskodus ja perekodus on teenuse hind 2280 eurot kuu.
 • Järelhooldusteenuse hind on 650 eurot kuu.
 • Lapsehoiuteenuse hind 8,70 eurot tund. Teenust osutatakse sotsiaaltöö teenistuse korralduse alusel, seejuures tuleb lapsevanemal tasuda toitlustamise eest ja kuni 20% teenuse maksumusest.
 • Toitlustamise maksumus laste teenusel viibimisel kõigi toidukordade eest on 4,66 eurot. Lapsevanema valikul võib tellida ka üksikud toidukorrad järgmise maksumusega:
  1. hommikusöök 0,80 eurot;
  2. lõunasöök 2,06 eurot;
  3. oode 0,80 eurot;
  4. õhtusöök 1,00 eurot.
 • Tugiteenuste maksumused raske ja sügava puudega lastele on:
  1. tugiisikuteenus 8 eurot tund;
  2. lapsehoiuteenus 8,7 eurot tund.
 • Lapse turvakoduteenuse hind on 5,75 eurot tund ( 138 eurot ööpäev), lisaks tasustatakse toitlustamise eest.

Vaata hinnakirja siit https://www.riigiteataja.ee/akt/419112022003